ARCHIWUM FILMOWE

 

WYKŁAD 94:
AKUSTYKA koncertu rockowego

Prof. dr hab. Rufin Makarewicz

Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Film:

Odbiór obrazu wideo w tym oknie wymaga zaktualizowanej w przeglądarce instalacji wtyczki
Windows Media Player


Alternatywnie, można otworzyć film bezpośrednio w   

Wykład oraz  jego transmisję i postprodukcję DVD
realizuje zespół Pracowni Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM

 

Streszczenie:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia: muzykologiczny opis rocka, akustyczny opis rocka, wpływ ciężkiego rocka na organizm człowieka, zasady działania głośnika i zestawu głośnikowego, zjawiska towarzyszące propagacji dźwięku, wpływ pochłaniania na barwę dźwięku, opis matematyczny obszaru nagłośnionego. 

 

Sylwetka:

Profesor i dyrektor Instytutu Akustyki na UAM w Poznaniu. Napisał 5 książek, ponad 80 prac naukowych i kilkanaście opracowań technicznych. Przez wiele lat prowadził badania naukowe m.in. w USA (Gainesville oraz MIT w Cambridge k. Bostonu), w Niemczech (Getynga) oraz w Japonii (Fukuoka). Jest członkiem wielu komitetów redakcyjnych oraz towarzystw naukowych. Śpiewa i gra na fortepianie standardy muzyki rozrywkowej. Twierdzi, że jego największym osiągnięciem było prowadzenie 100 par w polonezie z figurami. 

 

Ilustracja (WikiCommons): http://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert#mediaviewer/File:Classical_spectacular10.jpg

Początek strony