ARCHIWUM FILMOWE

 19.11.2014 r.,  godz.10:45 - 12:00

WYKŁAD 93:
ZORZA POLARNA

Prof. dr hab. Henryk Szydłowski

Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Film:

Odbiór obrazu wideo w tym oknie wymaga zaktualizowanej w przeglądarce instalacji wtyczki
Windows Media Player


Alternatywnie, można otworzyć film bezpośrednio w   

Wykład oraz  jego transmisję i postprodukcję DVD
realizuje zespół Pracowni Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM

 

Streszczenie:

Wykład zawierał będzie najistotniejsze informacje o wpływie pola magnetycznego Ziemi na wiatr słoneczny, który jest strumieniem promieniowania złożonego ze zjonizowanej materii emitowanej przez Słońce. Omówiony będzie ruch tej materii w magnetosferze Ziemi, mechanizmy powstawania Stref Van Allena, oraz mechanizmy powstawania światła  zorzy polarnej. Pokazy dotyczyć będą sił działających w przyrodzie, a szczególnie działania pola magnetycznego na poruszające się ładunki elektryczne. 

Wykład jest ilustrowany bogatą prezentacją multimedialną oraz filmem

 

Sylwetka:

Emerytowany prof. fizyki pracujący nadal na części etatu. Absolwent liceum im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie. Zajmował się magnetyzmem i nauczaniem fizyki. Jest autorem podręcznika „Pracownia fizyczna z komputerem” (10 wydań, 40 lat obecności na rynku). Zorganizował Fizyczne Laboratorium Mikrokomputerowe, i Laboratorium Edukacyjnych Zastosowań Informatyki. W ostatnich latach wykłada dla studentów wydziałów humanistycznych zagadnienia fizyczne zmuszające do poszerzania wyobraźni ukształtowanej przez doświadczenie życia codziennego.

 

Ilustracja (WikiCommons):  http://pl.wikipedia.org/wiki/Zorza_polarna#mediaviewer/File:Polarlicht_2.jpg

Początek strony