22.10.2014 r.,  godz.10:45 - 12:00

WYKŁAD 92:
Niezwykłe własności GRAFENU

Dr hab. Jarosław W. Kłos

Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Film:

Odbiór obrazu wideo w tym oknie wymaga zaktualizowanej w przeglądarce instalacji wtyczki
Windows Media Player


Alternatywnie, można otworzyć film bezpośrednio w   

Wykład oraz  jego transmisję i postprodukcję DVD
realizuje zespół Pracowni Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM

 

Streszczenie:

Grafen jest dwu wymiarową warstwą atomów węgla tworzących regularną sieć o strukturze plastra miodu. Ten dwuwymiarowy materiał charakteryzuje się niezwykłymi własnościami, niespotykanymi w konwencjonalnych materiałach. Z tego względu badania nad grafenem, mające na celu odkrycie i wyjaśnienie natury jego właściwości, są kluczowe dla potencjalnych zastosowań. Celem wykładu jest przestawienie relacji pomiędzy fizycznymi mechanizmami zachodzącymi w skali atomowej, a obserwowanymi własnościami materiałowymi grafenu.  

 

Sylwetka:

Dr hab. Jarosław W. Kłos jest adiunktem na Wydziale Fizyki UAM. Prowadzi badania dotyczące nanokompozytów magnetycznych i półprzewodnikowych w Zakładzie Fizyki Nanomateriałów.

 

Ilustracja (WikiCommons):  http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafen#mediaviewer/File:Graphen.jpg

Początek strony