ARCHIWUM FILMOWE

3.06.2015 r.,  godz.10:45 - 12:00

WYKŁAD 98:
OKO MÓZG I WIDZENIE, czyli jak postrzegamy świat

Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki

Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Film:

Odbiór obrazu wideo w tym oknie wymaga zaktualizowanej w przeglądarce instalacji wtyczki
Windows Media Player


Alternatywnie, można otworzyć film bezpośrednio w   

Wykład oraz  jego transmisję i postprodukcję DVD
realizuje zespół Pracowni Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM

 

Streszczenie:

Widzenie otaczającego nas świata to bardzo złożony proces, w którym najważniejszą rolę pełni nasz mózg. Ogroma ilość informacji jaką wysyłają fotoreceptory naszych oczu musi zostać przetworzona tak, aby z widzianych oddzielnie obrazów dwojga oczu powstało jedno wrażenie wzrokowe. Mówimy wówczas o widzeniu obuocznym, ktore determinuje wysoką jakość powstających wrażeń wzrokowych (zawiera wiecej informacji). Warunkiem wystąpienia prawidłowego widzenia obuocznego jest położenie każdego z obrazów oka na odpowiednich miejscach satkowek, tzw. miejscach korespondujących. Wielkim fenomenem procesu widzenia są także ruchy oczu, których zadaniem jest utrzymanie stabilnego i wyraźnego obrazu na siatkówkach oka prawego i oka lewego. Złożoność ruchów oczu wymaga także kontroli i sterowania ze strony naszego mózgu.
Za przetwarzanie informacji wzrokowych odpowiedzialna jest w naszym mózgu kora wzrokowa, która zlokalizowana jest w płacie potylicznym. Badacze próbują poznać aktywność kory wzrokowej podczas przetwarzania informacji wzrokowych. Jedną ze stosowanych obecnie metod badawczych jest elektroencefalografia (EEG). Umieszczone na skórze głowy elektrody (może ich być nawet 256) mierzą aktywność mózgu, a w szczególności kory mózgowej. Tak rejestrowane "fale mózgowe" stanowią sinusoidalne sygnały elektryczne o amplitudzie od 0.5 do 100 mikroV oraz o rożnych częstotliwościach. Ich analiza dostarcza wielu cennych informacji, zarówno o pracy naszego układu wzrokowego, jak i o działaniu samego mózgu.

 

Sylwetka:

Prof. Ryszard Naskręcki, dziekan Wydziału Fizyki w latach 2005 – 2012. Główne zainteresowania naukowe to fotofizyka, spektroskopia optyczna oraz fizyka procesu widzenia. W dorobku naukowym monografia książkowa, ponad 70 artykułów naukowych, metodycznych i popularnonaukowych oraz 100 komunikatów konferencyjnych. W latach 1993 – 2000 odbył kilka staży naukowych w renomowanych ośrodkach badawczych we Francji. Aktywny popularyzator nauki – wygłosił ponad 20 wykładów popularno-naukowych dla kilku tysięcy słuchaczy.

Początek strony