ARCHIWUM FILMOWE

Akustyka

DŹWIĘKI WOKÓŁ NAS

Prof. dr hab. Rufin Makarewicz
Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM

Czytaj więcej: 14.12.2016

Zgłoszenia przyjmujemy
wyłącznie poprzez formularz zapisów.

Przypominamy, że nie przyjmujemy
zgłoszeń przez telefon ani e-mail.

WYKŁADY OTWARTE 2016-2017

Początek strony