Zapraszamy na nowy Cykl Systematycznych wykładów p.t.: 

PRZEKRACZAMY GRANICE WYOBRAŹNI


 

Wykładowca:

Prof. dr hab. Henryk Szydłowski
Wydział Fizyki UAM w Poznaniu

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYKŁADÓW W ROKU 2016

2 lutego 2016

Temat: „Kot Schrödingera” czyli o promieniotwórczości

         Prawo rozpadu promieniotwórczego

         Dwoistość natury światła

         Promieniotwórczość sztuczna

         Jak pogodzono sprzeczności?

 

9 lutego 2016

Temat: Tajemnice atomu

         Światło źródłem informacji o budowie atomu

         Trochę historii

         Klasyczne modele atomu

         Zasada Heisenberga

 

16 lutego 2016

Temat: Kwantowo-mechaniczny model atomu

         Elementarne „cegiełki” atomu

         Przestrzenne fale stojące

         Liczby kwantowe

         Model kwantowo mechaniczny atomu

 

23 lutego 2016

Temat: Czy materia jest falą

         Dyfrakcja, interferencja i polaryzacja fal

         Doświadczenia dyfrakcyjne

         Interferencja cząstek materialnych

         Interferencja fulerenów i kondensatu Bosego-Einsteina

 

1 marca 2016

Temat: „Mikroskopy” do badania cząstek elementarnych

         Zasady przyspieszania cząstek naładowanych

         Największe akceleratory

         Wielki zderzasz hadronów LHC

         Detektor Atlas i jego działanie

 

8 marca 2016

Temat: Elementarne cząstki materii

         Trochę historii

         Cząstki materii i ich podział

         Oddziaływania w przyrodzie

         Budowa barionów

 

15 marca 2016

Temat: Bez fizyki nie ma techniki

         Faraday i elektrotechnika

         Zastosowanie fal elektromagnetycznych

         Energetyka jądrowa

         Technologia cyfrowa 

 

22 marca 2016

Temat: W jaki sposób poznajemy kosmos

         Pomiar odległości gwiazd

         Zjawisko Dopplera

         Zastosowanie do pomiarów kosmosu

         Modele budowy kosmosu

 

5 kwietnia 2016

Temat: Dzieje kosmosu

         Jak poznajemy dzieje kosmosu

         Powiązanie cząstek elementarnych z dziejami kosmosu

         Dowody prawidłowości modelu

         Początki kosmosu

 

12 kwietnia 2016

Temat: Kosmos dla człowieka czyli Zasada antropiczna

         Istota zasady antropicznej

         Miejsce Ziemi w kosmosie

         Antropiczność gwiazd

         Pole magnetyczne ziemi

 

19 kwietnia 2016

Temat: Rzeczywistość wirtualna

         Istota rzeczywistości wirtualnej

         Przyszłość rzeczywistości wirtualnej

         Wszechświat jako rzeczywistość wirtualna

         Holograficzny wszechświat

 

26 kwietnia 2016

Temat: Metakosmologia

         Kłopoty z początkiem

         Powstanie wszechświata a mechanika kwantowa

         Wieczna inflacja

         Wszechświat wirtualny

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYKŁADÓW W ROKU 2015

17 listopada 2015

Temat: Czym jest światło?

Pokaz dyfrakcji światła

Poszukiwanie analogii w falach na wodzie

Wytłumaczenie interferencji fal na wodzie

Tylko falowy model tłumaczy interferencję światłą

 

24 listopada 2015

Temat: Co „faluje” w świetle

Nawiązanie do falowej natury światła

Pola elektryczne i magnetyczne

Generacja fal radiowych

Widmo światła źródłem informacji

 

1 grudnia 2015

Temat: To przecież pociski a nie fale

Pokaz zjawiska fotoelektrycznego

Jak Einstein wyjaśnia zjawisko fotoelektryczne

Dyfrakcja pojedynczych fotonów

Kwantowo-mechaniczne wytłumaczenie dualizmu

 

8 grudnia 2015

Temat: Kwantowe bliźnięta nośnikiem informacji

Polaryzacja światła

Generacja i badanie fotonów splątanych kwantowo

Czy „bliźnięta” kwantowe mają niosą „kod genetyczny”?

Wykorzystanie splątania do teleportacji informacji

 

15 grudnia 2015

Temat: Kto mówi prawdę: Newton czy Einstein,

Czyli o niezawodności metodologii nauk przyrodniczych

 

22 grudnia 2015

Temat: 1000 000 dolarów do wzięcia

        Czyli o paranaukach

 

 

Początek strony