Fizyka 2

Doświadczenia pokazowe Laboratorium fizyczne (dydaktyka) – 2 grupy
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: dr K. Gębura

W Laboratorium Dydaktyki Fizyki PPEF zobaczymy ciekawe doświadczenia dyfrakcji światła przy użyciu lasera helowo-neodymowego, prądy elektryczne w gazach i próżni oraz doświadczenia sterowane komputerowo.

Czytaj więcej: TRASA S12: DOŚWIADCZENIA POKAZOWE LABORATORIUM FIZYCZNE (DYDAKTYKA)

Optyka kwantowa i nieliniowa – 1 grupa

OSOBA ODPOWIEDZIALNA: dr K. Bartkiewicz

Czytaj więcej: TRASA S11: OPTYKA KWANTOWA I NIELINIOWA

Początek strony