Fizyka

Doświadczenia pokazowe Laboratorium fizyczne (dydaktyka) – 2 grupy
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: dr K. Gębura

W Laboratorium Dydaktyki Fizyki PPEF zobaczymy ciekawe doświadczenia dyfrakcji światła przy użyciu lasera helowo-neodymowego, prądy elektryczne w gazach i próżni oraz doświadczenia sterowane komputerowo.

Czytaj więcej: TRASA S12: DOŚWIADCZENIA POKAZOWE LABORATORIUM FIZYCZNE (DYDAKTYKA)

Optyka i lasery - 2 grupy
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: prof. J. Kubicki

Tematyka:

XI 2017 - Jacek Kubicki: 
Widma różnych źródeł światła

XII 2017 - Gotard Burdziński: 
Interferencja światła

I 2018 - Krzysztof Dobek: 
Przestrzenna modulacja światła laserowego

II 2018 - Magdalena Grajek: 
Fizyka medyczna - ultradźwięki i elektrofizjologia

III 2018 - Andrzej Grudka: 
O kształcie poruszających się przedmiotów

VI 2018 - Jerzy Karolczak: 
Właściwości światła laserowego  

Czytaj więcej: TRASA S2: OPTYKA I LASERY

Optyka kwantowa i nieliniowa – 1 grupa

OSOBA ODPOWIEDZIALNA: dr K. Bartkiewicz

Czytaj więcej: TRASA S11: OPTYKA KWANTOWA I NIELINIOWA

Początek strony