Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie poprzez formularz zapisów.

Przypominamy, że nie przyjmujemy zgłoszeń przez telefon ani e-mail.

15.11.2017 r.,  godz.10:45 - 12:00

WYKŁAD 114 (2 w edycji XVII):
Dwójłomność w przyrodzie i w laboratorium

prof. dr hab. Andrzej Dobek

Wydział Fizyki UAM

Streszczenie:

Dwójłomność naturalna to zjawisko optyczne obserwowane od bardzo dawna w ośrodkach przeźroczystych, takich, jak gazy, ciecze czy kryształy. Przejawia się ono zdolnością tego ośrodka do podwójnego załamania światła - rozdwojenia promienia świetlnego. Substancje, dla których zjawisko zachodzi nazywamy substancjami dwójłomnymi. Dwójłomność naturalną odkrył w 1669 r. w krysztale szpatu islandzkiego (CaCO3) duński uczony, Rasmus Bartholini. Dalszymi badaniami i teoretycznymi aspektami zjawiska zajmowali się, między innymi, Anglik Thomasa Young, Holender Christiaan Huygens i Francuz Augustin J. Fresnel. Ten ostatni stwierdził: „W krysztale dwójłomnym światło ma różne prędkości zależne od zorientowania płaszczyzny drgań (polaryzacji)”. Miarą dwójłomności Δn = ne – no, jest różnica pomiędzy współczynnikiem załamania promienia nadzwyczajnego, ne, a współczynnikiem załamania promienia zwyczajnego no. Oba promienie powstające w ośrodku dwójłomnym są spolaryzowane liniowo w płaszczyznach wzajemnie ortogonalnych a wielkość Δn zależy od własności mikroskopowych ośrodka.

Dwójłomność wymuszona to rozdwojenie promienia pojawiające się w ośrodku pod wpływem czynników zewnętrznych, takich, jak: stałe lub impulsowe pole elektryczne (elektrooptyczne efekt Kerra), pole elektryczne wiązki światła (optyczny efekt Kerra), pole magnetyczne (efekt Faradaya, lub Cottona-Moutona). Zjawisko wynika z faktu, że nieułożone regularnie anizotropowe cząsteczki posiadają ładunki na swoich końcach (są dipolami elektrycznymi) lub są obdarzone dipolami magnetycznymi. Wtedy pod wpływem zewnętrznych pól elektrycznego bądź magnetycznego układają się tak, aby ich momenty dipolowe były równoległe do przyłożonego pola. Zjawisko orientacji w polu elektrycznym w 1875 r. zaobserwował Szkot John Ker w płytce szklane a orientację cząsteczek izotropowej ciecz w polu magnetycznym zaobserwowali po raz pierwszy Francuzi, Aide Otton i Henri Muton w 1907 r. Nieuporządkowane cząsteczki mogą być także uszeregowane mechanicznie, pod wpływem ściskania lub rozciągania materiału (tak jak pozwijane nitki prostują się, kiedy są rozciągane).

Zjawisko dwójłomności znajduje zastosowanie w materiałach polaryzujących (np. pryzmatach Nicola, półfalówkach, ćwierćfalówkach) i w ekranów LCD. Odgrywa dużą rolę w optyce nieliniowej, wówczas, gdy jest indukowane światłem o dużym natężeniu. Ma szczególne znaczenie w dwójłomnych materiałach wykorzystywanych w czujnikach naprężeń, skrętu, ciśnienia i temperatur, używanych w telekomunikacji i w sensoryce światłowodowej. Dwójłomność minerałów ma zasadniczy wpływ (obok grubości preparatu) na ich barwy interferencyjne, obserwowane w tzw. cienkich płytkach. Określenie rodzaju barw interferencyjnych i dwójłomności umożliwia identyfikację minerałów i powszechnie wykorzystywane jest przez geologów i petrologów.

W Zakładzie Biofizyki Molekularnej Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu bada się dwójłomność optyczną wymuszoną polem elektrycznym silnej wiązki lasera (optyczny efekt Kerra - OEK) w roztworach kwasów nukleinowych i wymuszoną silnym stałym polem magnetycznym (efekt Cottona-Moutona - ECM) w roztworach białek. Badania takie umożliwiają okreś-lenie własności geometrycznych, elektrycznych, optycznych i magnetycznych polimerów i biopolimerów (tRNA, ferrytyna). Pozwalają na określenie kształtu, konformacji, dynamiki oraz oddziaływań biomakrocząsteczek w roztworze, in vivo i in vitro.  

Sylwetka:

Prof. dr hab. Andrzej Dobek , Fizyk, biofizyk, nauczyciel akademicki, prof. zwyczajny Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik Zakładu Biofizyki Molekularnej w latach 1991-2002, Dyrektor Instytutu Fizyki w latach 1991-96, prodziekan i dziekan Wydziału Fizyki w latach 1996-2005.W ramach dziedziny: nauki fizyczne i dyscyplin: fizyka i biofizyka zajmuje się ich aspektami molekularnymi. Główne obszary zainteresowań badawczych to: ultraszybka spektroskopia optyczna, optyka nieliniowa, biologia molekularna, teoria i doświadczenie w pierwotnych zjawiskach fotosyntezy, strukturalne i funkcjonalne badania kwasów nukleinowych (tRNA, DNA) i białek (ferrytyny). W dorobku naukowym Profesora jest monografia książkowa, ponad 70 artykułów naukowych oraz ok. 90 komunikatów konferencyjnych. W latach 1978-2000 spędził blisko 7 lat w laboratoriach renomowanych ośrodków badawczych we Francji, USA i w Belgii.  

Rusza XVII edycja WYKŁADÓW OTWARTYCH NA WYDZIALE FIZYKI UAM

Wymagana rejestracja miejsc.

Serdecznie ZAPRASZAMY!!!

TRANSMISJA ON-LINE


Wymagania techniczne:

MS MediaPlayer (7.0 lub nowszy) lub MPlayer
oraz stałe łącze (Neostrada, DSL itp.);
zalecany Internet Explorer 6 lub nowszy

KALENDARZ WYKŁADÓW OTWARTYCH 2017/2018

« Grudzień 2017 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ZAPROSZENIE

serdecznie zapraszamy na nowy cykl
systematycznych wykładów 
prof. Henryka Szydłowskiego

NASZ WSZECHŚWIAT

Z powodu braku wystarczającej liczby zgłoszeń zapowiedziane wykłady popularne prof. Henryka szydłowskiego pt. „Nasz Wszechświat” dla młodzieży szkól średnich w roku szkolnym 2017/2018 zostają odwołane.

MAPKA LOKALIZACYJNA

ŚCIEŻKA ZWIEDZANIA: Fizyka

 • TRASA 1: KRYSZTAŁY

  Atomy i cząsteczki w ciele stałym tworzą symetryczne struktury. W Zakładzie Fizyki Kryształów zobaczymy, jak to odbija się w pięknych kształtach i kolorach monokryształów, jak hoduje się takie kryształy i do czego są one wykorzystywane. Zaglądamy też do Pracowni Fizycznej I, gdzie eksperymentują studenci.

   
 • TRASA 2: OPTYKA (zawieszona)

  Naukowcy z Zakładu Optyki wyjaśniają, jakich źródeł światła używają fizycy? Silne impulsowe pole magnetyczne i światło oddziałują z cząsteczkami, które odkrywają przed badaczami swoją strukturę. Jednak umożliwia ono też rozpoznanie choroby nowotworowej w bardzo wczesnej fazie. W Pracowni Fizycznej II zerkamy na doświadczenia optyczne, które wykonują studenci.

   
 • TRASA 10: DOŚWIADCZENIA POKAZOWE

  W Laboratorium Dydaktyki Fizyki PPEF zobaczymy ciekawe doświadczenia dyfrakcji światła przy użyciu lasera helowo-neodymowego, prądy elektryczne w gazach i próżni oraz doświadczenia sterowane komputerowo.

ŚCIEŻKA ZWIEDZANIA: Biofizyka

 • TRASA 3: FIZYKA MEDYCZNA (zawieszona)

  Przyrządy pomiarowe stają się coraz precyzyjniejsze, ale też bardziej złożone. Fizycy przeprowadzają takie pomiary w medycynie, a stosując fizyczne metody analiz danych pomiarowych otrzymują znacznie więcej informacji. Wyjaśnione będzie także wykorzystanie Internetu do monitoringu telemedycznego.

   
 • TRASA 7: BIOFIZYKA

  W Zakładzie Biofizyki Molekularnej poznajemy fizyczne aspekty życia, zjawisko fotosyntezy, prawa rządzące makrocząsteczkami. To jedne z najgłębszych aspektów poznawania Przyrody.

   
 • TRASA 8: OPTYKA OKULAROWA (zawieszona)

  W Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii odkrywamy tajemnice okularów i procesu widzenia, który zależy od jakości odwzorowania układu optycznego i detekcji światła. 

ŚCIEŻKA ZWIEDZANIA: Informatyka

 • TRASA 4: STEROWANIE KOMPUTEROWE

  Komputer wspomaga, a często automatyzuje wykonanie doświadczenia. Pozwala na szybką i precyzyjną analizę wyników doświadczeń, która dla człowieka jest bardzo żmudna i czasochłonna. Studenci opanowują praktycznie te umiejętności w Fizycznym Laboratorium Mikrokomputerowym. Jednak potrzebna jest tu znajomość elektroniki, którą nie tak trudno zrozumieć, jak to widzimy w Pracowni Elektroniki.

   
 • TRASA 5: ELEKTRONIKA CYFROWA (zawieszona)

  Sercem, motorem działania komputera - automatu sterowanego programem zewnętrznym - jest procesor. W Pracowni Komputerowej uczymy się wielostronnie wykorzystywać komputery, ale w Pracowni Elektroniki Cyfrowej studenci zaglądają do wnętrza układów scalonych i innych urządzeń, z których składa się komputer.

   
 • TRASA 6: KLASTERY I GRIDY

  W Pracowni Linuksowej zobaczymy, jak prosto można wykorzystać więcej niż jeden komputer do wykonania naszego programu czy aplikacji? W Zakładzie Fizyki Komputerowej rzucimy okiem na komputer dużej mocy i gigantyczne światowe zasoby komputerowe dostępne w gridach. Zobaczymy jedno z czterech polskich wejść do światowych gridów.

ŚCIEŻKA ZWIEDZANIA: Akustyka

 • TRASA 9: AKUSTYKA

  Efekty akustyczne wskazują na decydujący wpływ mózgu na proces słyszenia. Zdarza się że słyszymy coś, czego nie ma w sygnale akustycznym. Cisza czyli brak jakiegokolwiek sygnału, to sytuacja nie spotykana w życiu. Jak działa na człowieka, można przekonać się w "kabinie ciszy" w Instytucie Akustyki.

Początek strony