FORMULARZ ZAPISÓW

Zgłoszenia przyjmujemy
wyłącznie poprzez formularz zapisów.

Przypominamy, że nie przyjmujemy
zgłoszeń przez telefon ani e-mail.

UWAGA!

Zaznaczenie wybranych wykładów nie jest równoznaczne z ich rezerwacją. 
O przydziale miejsc na poszczególne wykłady zadecyduje Komitet Organizacyjny Wykładów Otwartych.
Informacja o rezerwacji miejsc na poszczególne wykłady zostanie zamieszczona na stronie wykładów otwartych.

Początek strony