Zapraszamy na kolejny Cykl Systematycznych wykładów p.t.: 

PRZEKRACZAMY GRANICE WYOBRAŹNI 2016/2017


 

Wykładowca:

Prof. dr hab. Henryk Szydłowski
Wydział Fizyki UAM w Poznaniu

 

Cel:  

Poznanie i zrozumienie tych elementów współczesnej wiedzy, które zmuszają do rewizji granic wyobraźni ukształtowanej przez praktykę życia codziennego, kulturę i szkolną wiedzę przyrodniczą (w tym podstawy fizyki).

 

Założenia:

  • Przeznaczone będą dla uczniów i słuchaczy, którzy ukończyli przynajmniej szkołę podstawową.
  • Zagadnienia fizyczne wykładane będą w sposób popularno-naukowy. Materiały będą udostępniane słuchaczom. Po każdym wykładzie będzie istniała możliwość zadawania pytań, konsultacji grupowych lub indywidualnych. Wykłady będą ilustrowane materiałami multimedialnymi, i pokazami. Wykłady nie ilustrowane pokazami związanymi z aktualnym wykładem będą uzupełnione ciekawymi pokazami innych tematów fizycznych. Słuchaczami mogą być grupy uczniów zorganizowane przez nauczycieli lub osoby indywidualne.

 

  • Wykłady będą ilustrowane materiałami multimedialnymi, i pokazami.
  • Zagadnienia fizyczne wykładane będą w sposób popularno-naukowy.
  • Materiały będą dostępne w Internecie.
  • Po każdym wykładzie będzie istniała możliwość zadawania pytań.
  • Dla ogółu słuchaczy nie przewiduje się sprawdzania wiedzy.
  • Osoby zainteresowane uzyskaniem potwierdzenia uczestniczenia muszą uczestniczyć przynajmniej w 75% wykładów.
  • Można uzyskać potwierdzenie uczestnictwa z oceną. Warunkiem jest napisanie eseju na wybrany temat oraz weryfikacja stopnia opanowania materiału.


DYPLOMY

Dla ogółu słuchaczy nie przewiduje się sprawdzania wiedzy. Osoby zainteresowane uzyskaniem potwierdzenia uczestnictwa muszą uczestniczyć przynajmniej w 75% wykładów. Można uzyskać potwierdzenie uczestnictwa z oceną. Poza uczestnictwem w wykładach warunkiem jest napisanie eseju na temat wybranego wykładu lub inne uzgodnione formy weryfikacji całości wiedzy. Można uzyskać: Dyplom uczestnictwa (bez oceny) lub Dyplom ukończenia z oceną

Uzupełnieniem wykładów będzie konkurs:

WIEDZA SPOZA GRANIC WYOBRAŹNI. Uczestnicy konkursu otrzymują dyplom Informacje o szczegółach zamieszczono po programie wykładów

 

 

Wykładowca:

Prof. dr hab. Henryk Szydłowski Wydział Fizyki UAM

środy godz. 17.00 – 18.30 Audytorium A. Piekary. Wydział Fizyki UAM

Istnieje możliwość zmian organizacyjnych zależnych od liczby słuchaczy i innych nieprzewidzianych okoliczności.

 

PROGRAM i TERMINY WYKŁADÓW  

w roku szkolnym 2016 - 2017

 

05 października 201

1. Temat: Tajemnice fal?

Fale na wodzie

Pokaz dyfrakcji i interferencji fal na wodzie

Wytłumaczenie zjawisk

Fale morskie (tsunami, dzikie fale)

Fale stojące na lince

Figury Lisajous

 

12 października 2016

2. Temat: Co „faluje” w świetle

Pola elektryczne i magnetyczne

Indukcja elektromagnetyczna

Generacja fal radiowych

Widmo fal elektromagnetycznych

 

26 października 2016

3. Temat: Światło jako fala

Dyfrakcja i interferencja światła

Polaryzacja światła

Zjawisko Dopplera

Promieniowanie termiczne

 

09 listopada 2016

4. Temat: To przecież pociski a nie fale

Pokaz zjawiska fotoelektrycznego

Jak Einstein wyjaśnia zjawisko fotoelektryczne

Dyfrakcja pojedynczych fotonów

Kwantowo-mechaniczne wytłumaczenie dualizmu

 

23 listopada 2016

5. Temat: Kwantowe bliźnięta nośnikiem informacji

Polaryzacja światła

Generacja i badanie fotonów splątanych kwantowo

Czy „bliźnięta” kwantowe mają niosą „kod genetyczny”?

Wykorzystanie splątania do teleportacji informacji

 

30 listopada 2016

6. Temat: Tajemnice atomu

Światło źródłem informacji o budowie atomu

Trochę historii

Klasyczne modele atomu

Zasada Heisenberga

 

07 grudnia 2016

7. Temat: Kwantowo-mechaniczny model atomu

Elementarne „cegiełki” atomu

Przestrzenne fale stojące

Liczby kwantowe

Model kwantowo mechaniczny atomu

 

21 grudnia 2016

8. Temat: Wspaniałe zabezpieczenie naszego życia - Zorza polarna

Słońce i jego promienie

Ruch ładunków elektrycznych w polu magnetycznym

Strefy van Allena

Powstawanie światła zorzy polarnej

Film: „Zorza polarna w naturze i poezji”

 

04 stycznia 2017.

9 Cząstki elementarne

Wprowadzenie

Cząstki materii i ich podział

Oddziaływania w przyrodzie

Budowa barionów

Bozon Higgsa

 

11 stycznia 2017

10. Temat: W jaki sposób poznajemy kosmos

Pomiar odległości gwiazd

Zjawisko Dopplera

Zastosowanie do pomiarów kosmosu

Modele budowy kosmosu

 

25 stycznia 2017

11. Temat: Dzieje kosmosu

Jak poznajemy dzieje kosmosu

Powiązanie cząstek elementarnych z dziejami kosmosu

Dowody prawidłowości modelu

Początki kosmosu

 

01 marca 2017

12. Temat: Kosmos dla człowieka czyli Zasada antropiczna

Istota zasady antropicznej

Miejsce Ziemi w kosmosie

Antropiczność gwiazd

Pole magnetyczne ziemi

 

08 marca 2017

13. Temat: Czy jest tylko jeden kosmos?

Początek kosmosu

Jak pozbyć się kolapsu

Fizyka bajkowa

Modele wieloświata

 

22 marca 2017

14. Temat: Rzeczywistość wirtualna

Istota rzeczywistości wirtualnej

Przyszłość rzeczywistości wirtualnej

Wszechświat jako rzeczywistość wirtualna

Holograficzny wszechświat

 

29 marca maja 2017

15. Temat: Metakosmologia

Kłopoty z początkiem

Powstanie wszechświata a mechanika kwantowa

Wieczna inflacja

Wszechświat wirtualny

 

KONKURS WIEDZY SPOZA GRANIC WYOBRAŹNI

(Założenia wstępne w trakcie uzgodnień)

Autorzy przygotują referaty ilustrowane prezentacją multimedialną

Treść referatów powinna uwzględniać wiadomości z wykładów, które mogą być wzbogacone wskazaną literaturą

 

Tematy do wyboru:

1. Kwantowo mechaniczny model atomu

William Hume-Rothery; Elektrony, atomy, metale, stopy, PWN W-wa 2955\

https://pl.wikipedia.org/wiki/Orbital http://www.zsnr2chemia.cba.pl/Nauka/Pow%C5%82oki/powloki1.html

Jim Al.-Khalili, Kwanty; Prószyński i S-ka, W-wa 2003

2. Teleportacja kwantowa

Anton Selinger; Od splątania cząstek do kwantowej teleportacji,

Prószyński i Ska, W-wa 2010

Jim Al.-Khalili, Kwanty; Prószyński i S-ka, W-wa 2003

3. Światło nośnikiem informacji o kosmosie

David A. Weintraub, Ile lat ma wszechświat,Prószyński i S-ka, W-wa 2011

Anton Selinger; Od splątania cząstek do kwantowej teleportacji,

Prószyński i Ska, W-wa 2010

4. Wirtualny wszechświat

Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Metakosmologia,

Gazeta Handlowa, Poznań 1999

Stephen M. Baar; Wspólczesna fizyka a wiara w Boga,

Techtra, Wrocław 2005

Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Wszechwiedza, Sorus, Poznań 2002

 

Termin zgłoszeń w postaci krótkiego (do 4 stron maszynopisu) autoreferatu do 15 maja 2017

 

24 maja 2017 Zakończenie konkursu

REFERATY LAUREATÓW KONKURSU

Wykład

Rozdanie dyplomów

 

26 kwietnia 2017

Temat Wycieczka do planetarium

 

 

Zgłoszenia przyjmujemy
wyłącznie poprzez formularz zapisów.

Przypominamy, że nie przyjmujemy
zgłoszeń przez telefon ani e-mail.

Początek strony