Zapraszamy na kolejny Cykl Systematycznych wykładów p.t.: 

PRZEKRACZAMY GRANICE WYOBRAŹNI 2016/2017


 

Wykładowca:

Prof. dr hab. Henryk Szydłowski
Wydział Fizyki UAM w Poznaniu

 

Cel:  

Poznanie i zrozumienie tych elementów współczesnej wiedzy, które zmuszają do rewizji granic wyobraźni ukształtowanej przez praktykę życia codziennego, kulturę i szkolną wiedzę przyrodniczą (w tym podstawy fizyki).

 

Założenia:

  • Przeznaczone będą dla uczniów i słuchaczy, którzy ukończyli przynajmniej szkołę podstawową.
  • Zagadnienia fizyczne wykładane będą w sposób popularno-naukowy. Materiały będą udostępniane słuchaczom. Po każdym wykładzie będzie istniała możliwość zadawania pytań, konsultacji grupowych lub indywidualnych. Wykłady będą ilustrowane materiałami multimedialnymi, i pokazami. Wykłady nie ilustrowane pokazami związanymi z aktualnym wykładem będą uzupełnione ciekawymi pokazami innych tematów fizycznych. Słuchaczami mogą być grupy uczniów zorganizowane przez nauczycieli lub osoby indywidualne.

 

  • Wykłady będą ilustrowane materiałami multimedialnymi, i pokazami.
  • Zagadnienia fizyczne wykładane będą w sposób popularno-naukowy.
  • Materiały będą dostępne w Internecie.
  • Po każdym wykładzie będzie istniała możliwość zadawania pytań.
  • Dla ogółu słuchaczy nie przewiduje się sprawdzania wiedzy.
  • Osoby zainteresowane uzyskaniem potwierdzenia uczestniczenia muszą uczestniczyć przynajmniej w 75% wykładów.
  • Można uzyskać potwierdzenie uczestnictwa z oceną. Warunkiem jest napisanie eseju na wybrany temat oraz weryfikacja stopnia opanowania materiału.


DYPLOMY

Dla ogółu słuchaczy nie przewiduje się sprawdzania wiedzy. Osoby zainteresowane uzyskaniem potwierdzenia uczestnictwa muszą uczestniczyć przynajmniej w 75% wykładów. Można uzyskać potwierdzenie uczestnictwa z oceną. Poza uczestnictwem w wykładach warunkiem jest napisanie eseju na temat wybranego wykładu lub inne uzgodnione formy weryfikacji całości wiedzy. Można uzyskać: Dyplom uczestnictwa (bez oceny) lub Dyplom ukończenia z oceną

Uzupełnieniem wykładów będzie konkurs:

WIEDZA SPOZA GRANIC WYOBRAŹNI. Uczestnicy konkursu otrzymują dyplom Informacje o szczegółach zamieszczono po programie wykładów

 

 

Wykładowca:

Prof. dr hab. Henryk Szydłowski Wydział Fizyki UAM

środy godz. 17.00 – 18.30 Audytorium A. Piekary. Wydział Fizyki UAM

Istnieje możliwość zmian organizacyjnych zależnych od liczby słuchaczy i innych nieprzewidzianych okoliczności.

 

PROGRAM i TERMINY WYKŁADÓW  

w roku szkolnym 2016 - 2017

 

05 października 201

1. Temat: Tajemnice fal?

Fale na wodzie

Pokaz dyfrakcji i interferencji fal na wodzie

Wytłumaczenie zjawisk

Fale morskie (tsunami, dzikie fale)

Fale stojące na lince

Figury Lisajous

 

12 października 2016

2. Temat: Co „faluje” w świetle

Pola elektryczne i magnetyczne

Indukcja elektromagnetyczna

Generacja fal radiowych

Widmo fal elektromagnetycznych

 

26 października 2016

3. Temat: Światło jako fala

Dyfrakcja i interferencja światła

Polaryzacja światła

Zjawisko Dopplera

Promieniowanie termiczne

 

09 listopada 2016

4. Temat: To przecież pociski a nie fale

Pokaz zjawiska fotoelektrycznego

Jak Einstein wyjaśnia zjawisko fotoelektryczne

Dyfrakcja pojedynczych fotonów

Kwantowo-mechaniczne wytłumaczenie dualizmu

 

23 listopada 2016

5. Temat: Kwantowe bliźnięta nośnikiem informacji

Polaryzacja światła

Generacja i badanie fotonów splątanych kwantowo

Czy „bliźnięta” kwantowe mają niosą „kod genetyczny”?

Wykorzystanie splątania do teleportacji informacji

 

30 listopada 2016

6. Temat: Tajemnice atomu

Światło źródłem informacji o budowie atomu

Trochę historii

Klasyczne modele atomu

Zasada Heisenberga

 

07 grudnia 2016

7. Temat: Kwantowo-mechaniczny model atomu

Elementarne „cegiełki” atomu

Przestrzenne fale stojące

Liczby kwantowe

Model kwantowo mechaniczny atomu

 

21 grudnia 2016

8. Temat: Wspaniałe zabezpieczenie naszego życia - Zorza polarna

Słońce i jego promienie

Ruch ładunków elektrycznych w polu magnetycznym

Strefy van Allena

Powstawanie światła zorzy polarnej

Film: „Zorza polarna w naturze i poezji”

 

04 stycznia 2017.

9 Cząstki elementarne

Wprowadzenie

Cząstki materii i ich podział

Oddziaływania w przyrodzie

Budowa barionów

Bozon Higgsa

 

11 stycznia 2017

10. Temat: W jaki sposób poznajemy kosmos

Pomiar odległości gwiazd

Zjawisko Dopplera

Zastosowanie do pomiarów kosmosu

Modele budowy kosmosu

 

25 stycznia 2017

11. Temat: Dzieje kosmosu

Jak poznajemy dzieje kosmosu

Powiązanie cząstek elementarnych z dziejami kosmosu

Dowody prawidłowości modelu

Początki kosmosu

 

01 marca 2017

12. Temat: Kosmos dla człowieka czyli Zasada antropiczna

Istota zasady antropicznej

Miejsce Ziemi w kosmosie

Antropiczność gwiazd

Pole magnetyczne ziemi

 

08 marca 2017

13. Temat: Czy jest tylko jeden kosmos?

Początek kosmosu

Jak pozbyć się kolapsu

Fizyka bajkowa

Modele wieloświata

 

22 marca 2017

14. Temat: Rzeczywistość wirtualna

Istota rzeczywistości wirtualnej

Przyszłość rzeczywistości wirtualnej

Wszechświat jako rzeczywistość wirtualna

Holograficzny wszechświat

 

29 marca maja 2017

15. Temat: Metakosmologia

Kłopoty z początkiem

Powstanie wszechświata a mechanika kwantowa

Wieczna inflacja

Wszechświat wirtualny

 

KONKURS WIEDZY SPOZA GRANIC WYOBRAŹNI

(Założenia wstępne w trakcie uzgodnień)

Autorzy przygotują referaty ilustrowane prezentacją multimedialną

Treść referatów powinna uwzględniać wiadomości z wykładów, które mogą być wzbogacone wskazaną literaturą

 

Tematy do wyboru:

1. Kwantowo mechaniczny model atomu

William Hume-Rothery; Elektrony, atomy, metale, stopy, PWN W-wa 2955\

https://pl.wikipedia.org/wiki/Orbital http://www.zsnr2chemia.cba.pl/Nauka/Pow%C5%82oki/powloki1.html

Jim Al.-Khalili, Kwanty; Prószyński i S-ka, W-wa 2003

2. Teleportacja kwantowa

Anton Selinger; Od splątania cząstek do kwantowej teleportacji,

Prószyński i Ska, W-wa 2010

Jim Al.-Khalili, Kwanty; Prószyński i S-ka, W-wa 2003

3. Światło nośnikiem informacji o kosmosie

David A. Weintraub, Ile lat ma wszechświat,Prószyński i S-ka, W-wa 2011

Anton Selinger; Od splątania cząstek do kwantowej teleportacji,

Prószyński i Ska, W-wa 2010

4. Wirtualny wszechświat

Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Metakosmologia,

Gazeta Handlowa, Poznań 1999

Stephen M. Baar; Wspólczesna fizyka a wiara w Boga,

Techtra, Wrocław 2005

Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Wszechwiedza, Sorus, Poznań 2002

 

Termin zgłoszeń w postaci krótkiego (do 4 stron maszynopisu) autoreferatu do 15 maja 2017

 

24 maja 2017 Zakończenie konkursu

REFERATY LAUREATÓW KONKURSU

Wykład

Rozdanie dyplomów

 

26 kwietnia 2017

Temat Wycieczka do planetarium

 

 

PRZEKRACZAMY GRANICE WYOBRAŹNI 2016/2017

« Sierpień 2017 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Zgłoszenia przyjmujemy
wyłącznie poprzez formularz zapisów.

Przypominamy, że nie przyjmujemy
zgłoszeń przez telefon ani e-mail.

Początek strony